Event header image

Webinar: Mer tid för omvårdnad, mindre stress – om läkemedelsrobotar från Evondos

8.10.2020 14:00

Förhöjd patientsäkerhet, bättre följsamhet i medicineringen, ökad självständighet hos vårdtagarna och mindre stress för personalen som får mer tid över för annan omvårdnad. Evondos läkemedelsrobotar används i drygt 200 nordiska kommuner och är på gång även i Region Stockholm.

Välkommen att delta i ett webinar om vår beprövade välfärdsteknik!

Under webinaret kommer vi att presentera Evondos tjänst för patientsäker läkemedelsutdelning närmare, och dela med oss av erfarenheter från våra kunder.

Alex Jaranka, läkare och Innovation manager på Capio, berättar om de lärdomar man har dragit från det lyckade pilottestet med Evondos läkemedelsrobotar på Telgeakuten i Södertälje.

Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor och delta i en live-enkät.

Vad? Ett webinar om Evondos tjänst och våra kunders erfarenheter.

När? Torsdag den 8 oktober, klockan 14.00-15.30.

Hur kan jag delta? Anmälan senast den 7 oktober. Du kommer att få en länk skickad till dig via e-post, som leder direkt till webinaret.

Webinaret är helt kostnadsfritt.

Program

14.00                Välkommen/syfte med webbinaren                                             Clarence Jacobson, Evondos

                          - återkoppling till workshop i februari

14.15                Presentation av Evondos tjänst/robot                                      Staffan Håkansson, Evondos

14.30                Erfarenheter pågående pilottest i Södertälje                          Dr Alex Jaranka, Capio

15.00                LIVE - Frågeenkät för mötesdeltagarna                                   Clarence Jacobson, Evondos

                         att medverka i & resultat enkätfrågor                                                                    

15.15                Q&A med Alex                                                                              Dr Alex Jaranka, Capio

15.30                Uppsummering och avslut                                                         Clarence Jacobson, Evondos

Evenemanget har avslutats.

Evenemangets tidpunkt

Börjar:  

8.10.2020 14:00

Slutar:  

8.10.2020 15:30